با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.salameno.com/rss
RSS صفحه اصلی https://www.salameno.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
خبرفارسی https://www.salameno.com/rss/pl/233
شهر خبر https://www.salameno.com/rss/pl/219
شهر خبر گردشگردی https://www.salameno.com/rss/pl/331
پربازدید https://www.salameno.com/rss/pl/154
پربازدید صفحه اصلی https://www.salameno.com/rss/pl/323
پربازدید صفحه خبر https://www.salameno.com/rss/pl/240
آخرین اخبار https://www.salameno.com/rss/pl/17
RSS سرویس آدرس RSS
صفحه اصلی https://www.salameno.com/rss/tp/24
سیاسی https://www.salameno.com/rss/tp/8
اقتصادی https://www.salameno.com/rss/tp/3
اجتماعی https://www.salameno.com/rss/tp/9
عمومی https://www.salameno.com/rss/tp/12
گردشگری https://www.salameno.com/rss/tp/26
فرهنگ و هنر https://www.salameno.com/rss/tp/2
ورزشی https://www.salameno.com/rss/tp/10
علم و فناوری https://www.salameno.com/rss/tp/11
حوادث https://www.salameno.com/rss/tp/1
یادداشت ها https://www.salameno.com/rss/tp/7
سلام‌نو پلاس https://www.salameno.com/rss/tp/6
چند رسانه https://www.salameno.com/rss/tp/5