امروز سه شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول آمده است.

 قیمت روز خودروهای داخلی در بازار / تیبا ۲۴۰ میلیون تومان شد
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس، امروز سه شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول آمده است.

بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۷۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۴۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۳۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۲۰ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۰ میلیون تومان است.

جدول قیمت محصولات سایپا ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:

نام خودرو سال قیمت خودرو ۲۴ مهر (تومان) قیمت خودرو ۲۵ مهر (تومان) میزان افزایش / کاهش
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۱ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۲ ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۱۴۰۱ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX ۱۴۰۱ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۱۴۰۱ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا دنده ای S ۱۴۰۲ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا S دنده ای گاز سوز ۱۴۰۲ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۱۴۰۲ ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک R اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک R اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۱ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۲ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۱ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۲ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
شاهین ۱۴۰۱ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۲ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰

قیمت محصولات ایران خودرو ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲:

مدل خودرو

مدل قیمت خودرو ۲۴ مهر (تومان) قیمت خودرو ۲۵ مهر (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)
پژو پارس LX ۱۴۰۱ ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس XUvP ۱۴۰۲ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷تیپ ۵ ۱۴۰۲ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما ۱۴۰۱ ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۱ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۲ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۱۴۰۱ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۱۴۰۲ ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند (EF) LX ۱۴۰۱ ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۱ ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۲ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۱ ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲ ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا معمولی ۱۴۰۱ ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱۴۰۱ ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱۴۰۲ ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۲ ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۱ ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۲ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۱۴۰۱ ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
رانا پلاس پانوراما ۱۴۰۲ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰

کد خبرنگار: ۱۳
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  آخرین اخبار

  لینک‌های مفید