قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ کاهش داشت.

کاهش شدید قیمت خودرو در بازار + جدول قیمت انواع محصولات سایپا و ایران خودرو
به گزارش سلام نو،  امروز دوشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت برخی از محصولات ایران خودرو  و سایپا کاهش یافت.

 بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۲۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۳۹۵ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر ۵۲۰ میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۰۵ میلیون تومان است.

جدول قیمت محصولات سایپا ۶ شهریور ۱۴۰۲ در بازار:

نام خودرو   سال     قیمت خودرو ۴ شهریور (تومان)  قیمت خودرو ۶ شهریور (تومان)  میزان افزایش / کاهش  (تومان) 
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۱ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۲ ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۱۴۰۱ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX  ۱۴۰۱ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۱۴۰۱ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا دنده ای S  ۱۴۰۲ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا S دنده ای گاز سوز  ۱۴۰۲ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا S اتوماتیک  ۱۴۰۲ ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک R اتوماتیک پلاس  ۱۴۰۱ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک R اتوماتیک پلاس  ۱۴۰۲ ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۱ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۲ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۱ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۲ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
شاهین ۱۴۰۱ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
شاهین ۱۴۰۲ ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت محصولات ایران خودرو ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲:

مدل خودرو

مدل قیمت خودرو ۴ شهریور (تومان)  قیمت خودرو ۶ شهریور (تومان)  میزان افزایش / کاهش (تومان) 
پژو ۴۰۵ SLX ۱۴۰۰   ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس XUvP ۱۴۰۲ ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷تیپ ۵  ۱۴۰۲ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما ۱۴۰۱ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۱ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۲ ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۱۴۰۱ ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۱۴۰۲ ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند (EF) LX ۱۴۰۱ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۱ ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۲ _ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ -
سمند سورن پلاس دوگانه سوز  ۱۴۰۱ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲ ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا معمولی ۱۴۰۱ ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱۴۰۱ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱۴۰۲ ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۲ ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۱ ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
رانا پلاس ۱۴۰۲ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
رانا پلاس پانوراما ۱۴۰۱ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
رانا پلاس پانوراما ۱۴۰۲ ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کد خبرنگار: ۲۸
۶دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 4
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 2
 • طبا IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
  0 0
  آره زیادی شدیده !!!!
 • طبا IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
  0 0
  آره زیادی شدیده !!!!
 • ناصر IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
  0 0
  خیلی شدیده کمرمون شکست
 • حسین IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
  2 0
  هنوز خیلی‌ خیلی بالاست نمیخریم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  آخرین اخبار

  لینک‌های مفید