یک شرط مهم برای کیفیت و دقت تحقیقات آزمایشگاهی، عدم وجود کامل موجودات میکروسکوپی در محیط آزمایشگاه است. بر این اساس استفاده از تجهیزات مخصوص فیلتر و نظافت، ضدعفونی ضروری و الزامی است.

دستگاه یا تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟ 

تجهیزات آزمایشگاهی به ابزارها و تجهیزات مختلفی اطلاق می شود که توسط دانشمندان شاغل در آزمایشگاه استفاده می شود. تجهیزات آزمایشگاهی یک دانشمند جعبه ابزار اوست. بدون آنها ما نمی توانستیم کاری بکنیم جز فرضیات

در حالی که آزمایشگاه های مختلف دارای مجموعه های مختلف ابزار هستند، برخی از تجهیزات آزمایشگاهی هستند که بسیار مفید هستند، آزمایشگاه بدون آنها به ندرت یافت می شود.

نمونه هایی از این ابزارهای آزمایشگاهی رایج عبارتند از کامپیوتر، حمام آب، شیکر، ظروف شیشه ای، اقلام پلاستیکی، تعادل تحلیلی، پیپت و نوک، PH متر، همزن و انواع مختلف میکروسکوپ. قطعات تخصصی تر تجهیزات آزمایشگاهی ممکن است شامل اتوکلاو، اسپکتروفتومتر و دستگاه آلانایزباشد.

انواع تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس هدف

۱. تجهیزات آزمایشگاهی عمومی.

۲. تجهیزات آزمایشگاهی ویژه

۳. ابزار اندازه گیری

۴. تجهیزات آزمایشگاهی تحلیلی.

۵. تست تجهیزات آزمایشگاهی

۱. تجهیزات آزمایشگاهی عمومی

گروه تجهیزات آزمایشگاهی عمومی شامل:

 • سانتریفیوژها
 • فیلترها
 • دستگاه های تقطیر
 • آسیاب
 • میکسرها
 • هموژنایزر
 • راکتورها
 • ترازو و غیره
 • همچنین استند، کابینت و میز و سایر موارد مشابه را می توان به تجهیزات عمومی آزمایشگاهی نسبت داد.

هدف اصلی این گروه از تجهیزات آزمایشگاهی انجام دستکاری های مقدماتی و میانی با مواد قبل یا در حین تحقیق است. چنین دستگاه هایی برای مخلوط کردن، خرد کردن، آسیاب کردن نمونه ها و همچنین تغییر دما، حالت تجمع و سایر خواص فیزیکی و شیمیایی آنها طراحی شده اند.

۲. تجهیزات آزمایشگاهی ویژه

گروه تجهیزات آزمایشگاهی ویژه شامل هر دستگاه آزمایشگاهی است که با افزایش دقت نتایج تحقیقات مشخص می شود و همچنین دستگاه ها و ابزارهایی که نیاز به شرایط نگهداری و عملیات ویژه دارند.

چنین تجهیزاتی اغلب برای انجام مطالعات محدود و محدود استفاده می شود. غالباً گروه تجهیزات ویژه آزمایشگاهی شامل ابزار و وسایل خاصی است که نقش ایجاد شرایط استریل را در فرآیند تحقیقات آزمایشگاهی ایفا می کنند.

۳. گروه تجهیزات آزمایشگاهی اندازه گیری شامل:

 • رفرکتومترها
 • قطب سنج
 • ترازو آزمایشگاهی
 • طیف سنج ها و سایر تجهیزات اندازه گیری

وظیفه اصلی ابزارهای اندازه گیری تعیین پارامترهای فیزیکی کمی ماده مورد مطالعه است.

۴.  تجهیزات آزمایشگاهی تحلیلی

 • نورسنجی
 • کروماتوگرافی
 • تیتراتورها و انواع دیگر آنالیزورها.
 • این دستگاه ها امکان تعیین ترکیب مواد را با دقت بالا فراهم می کند: ایزوتوپی، عنصری و غیره.

۵. تجهیزات تست

 • رطوبت سنج
 • ضخامت سنج
 • رئومترها و دستگاه های آزمایشی مشابه

به طور کلی و به طور کلی، تجهیزات آزمایشگاهی آزمایش عمدتاً ابزارهای فنی رباتیک و رایانه‌ای هستند که امکان دستکاری‌های شیمیایی و فیزیکی مختلف با نمونه‌های ماده یا مواد مورد بررسی را فراهم می‌کنند.

تجهیزات آزمایشگاهی طبق اصل ترتیب تحقیقات آزمایشگاهی

روش کلی برای انجام انواع تحقیقات آزمایشگاهی را می توان به دو مرحله کاهش داد:

۱. آماده سازی نمونه گرفته شده

۲. بررسی مستقیم نمونه

دستگاه یا تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟ 

بر این اساس و همچنین با در نظر گرفتن نیاز به ایجاد شرایط استریل در فرآیند تحقیق، می توان کلیه تجهیزات آزمایشگاهی را بر اساس اصل ترتیب انجام این مطالعات به شرح زیر طبقه بندی کرد:

۱. تجهیزات آزمایشگاهی برای آماده سازی نمونه ها برای آزمایش.

۲. تجهیزات آزمایشگاهی برای تحقیق

۳. تجهیزات ایجاد شرایط استریل در فرآیند تحقیق.

۱. تجهیزات آماده سازی نمونه

نمایندگان مشخصه این گروه سانتریفیوژ، پیپت، جداکننده، آسیاب و غیره هستند. تجهیزات.

تجهیزات آماده سازی به شما امکان می دهد به مواد شکل دلخواه یا حالت تجمع مطلوب را بدهید. چنین شکل یا شرایطی که برای تحقیقات آزمایشگاهی بیشتر مناسب باشد.

۲. تجهیزات تحقیقاتی

 • میکروسکوپ های کلاسیک و الکترونیکی
 • ترازوهای آزمایشگاهی با دقت بالا
 • همه گروه های تحلیلگر
 • تیتراتورها
 • فتومتر و غیره

۳. تجهیزات برای ایجاد شرایط استریل

یک شرط مهم برای کیفیت و دقت تحقیقات آزمایشگاهی، عدم وجود کامل موجودات میکروسکوپی در محیط آزمایشگاه است. بر این اساس استفاده از تجهیزات مخصوص فیلتر و نظافت، ضدعفونی ضروری و الزامی است. عقیمی را می توان با موارد زیر به دست آورد:

 • لامپ های کوارتز
 • لامپ های UV و غیره

دستگاه یا تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟ 

اسپکتروفتومتر: نوعی نورسنج است که اغلب در زیست شناسی مولکولی استفاده می شود  . برای یافتن مقدار ماده موجود در محلول استفاده می شود.

اتوکلاو: دستگاهی است که برای استریل کردن تجهیزات مختلف با دما و فشار بالا باید استفاده شود.

میکروسکوپ: یک ابزار نوری است که به ما امکان می دهد اجسام زنده یا بی جان را که خیلی کوچک هستند و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند، بررسی کنیم.

انکسارسنج: برای اندازه گیری ضریب شکست نمونه ها استفاده می شود.

دستگاه تقطیر آب : برای تولید آب خالص مورد نیاز آزمایشگاه ها استفاده می شود.

آنالایزر شیر: برای تعیین نمونه های شیر استفاده می شود.

pH متر: برای اندازه گیری پارامترهای نمونه مانند pH، دما، رسانایی، TDS، شوری، اکسیژن محلول طراحی شده است.

فتومتر: در بسیاری از بخش ها برای اندازه گیری پارامترهایی مانند کلر، پراکسید، آهن، ید، فسفات استفاده می شود.

سانتریفیوژها: اختلاط لوله های سانتریفیوژ را با سرعت بالا فراهم می کنند.

بلوک هیترها: گرما و هم زدن را برای میکروپلیت ها، میکرو لوله های آزمایش و ویال ها فراهم می کند.

همزن های مغناطیسی – مکانیکی: این دستگاه ها برای مخلوط مایع با ویسکوزیته بالا یا مخلوط جامد و مایع مناسب هستند. این به طور گسترده ای در سنتز شیمیایی، پزشکی، تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی، پتروشیمی، آرایشی، بهداشت، مواد غذایی، بیوتکنولوژی و سایر زمینه ها استفاده می شود.

پیپت: آنها برای استخراج حجمی تولید می شوند تا در آزمایشگاه های سلولی، کشت، ژنتیک و سایر آزمایشگاه های علوم زیستی استفاده شوند.

اواپراتور: مناسب برای آزمایشات تبخیر، تقطیر یا جداسازی مواد شیمیایی. معمولاً به طور کلی با پمپ خلاء گردش آب و چیلر گردشی برای برآوردن نیازهای تولید و آزمایش کار می کند.

حمام های آبی: این تجهیزات برای تبخیر، تراکم و گرمایش با دمای ثابت نمونه ها در واحدهای پزشکی، مدرسه، رنگرزی، داروسازی، نفت، محصولات الکترونیکی، مؤسسه تحقیقاتی علمی و زمینه های چاپ شیمیایی قابل استفاده است.

بخاری بالون: این دستگاه به طور گسترده ای برای گرم کردن مواد مایع در آزمایشگاه مدرسه، صنعتی و معدنی، فرآوری مواد غذایی، بیوشیمی، کشاورزی، مهندسی پتروشیمی و صنعت داروسازی استفاده می شود.

Vortex: این دستگاه برای تعلیق مجدد قوی اجزای مایع بیولوژیکی و شیمیایی سلول ها در لوله ها با اختلاط ملایم با استفاده از مکانیزمی قدرتمند ایده آل است.

ضدعفونی کننده:  با استفاده از گرمای مادون قرمز تولید شده توسط ساختار داخلی سرامیکی خود، میکروارگانیسم ها را از بین می برد و با جلوگیری از آلودگی بسیاری از محصولات آزمایشگاهی مانند نوک حلقه، سوزن تلقیح بدون خروج گاز خطرناک، استریل را تضمین می کند.

دستگاه انکوباتور : در زمینه های صنعتی و پزشکی برای تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی، تحقیق و توسعه، جوجه کشی در آزمایشگاه های کنترل کیفیت یا در شرایطی که نمونه باید در دمای معینی (از دمای محیط تا ۷۰ ⁰C) نگهداری شود، استفاده می شود.

فریا آون آزمایشگاهی : این دستگاه به طور گسترده برای خشک کردن، پختن، انجماد و عملیات حرارتی نمونه های موجود در آزمایشگاه های مدارس، صنعتی و معدنی، صنایع غذایی، بیوشیمی، کشاورزی و صنایع دارویی استفاده می شود.

ترازو: این ترازوها که به منظور توزین تولید می شوند، برای مصارف آزمایشگاهی به دو دسته دقیق و تحلیلی تقسیم می شوند.

ویسکومتر: ویسکومتر چرخشی یکی از رایج ترین ویسکومترهای مورد استفاده است. ساختار آن ساده است، استفاده از آن آسان است، محدوده اندازه گیری آن گسترده است و با دقت بالایی اندازه گیری می شود.

 هنگامی که یک شفت استوانه ای در نمونه قرار می گیرد و با سرعت ثابت می چرخد، ویسکوزیته با اندازه گیری گشتاور (تنش برشی) اثر بر روی سطح استوانه ای تعیین می شود. دوک ها انواع مختلفی دارند. دو سیلندر کواکسیال، تک استوانه ای، مخروطی و صفحه ای. نوع صفحه مخروطی می تواند خواص جریان سیالات غیر نیوتنی را با تغییر سرعت چرخش تعیین کند.

 

کد خبرنگار: ۹
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 0 + 0 =

  پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  آخرین اخبار

  لینک‌های مفید