مناطق حفاظت شده خوزستان

 • آشنایی با منطقه حفاظت شده جنگلی شیمبار

  آشنایی با منطقه حفاظت شده جنگلی شیمبار

  منطقه حفاظت شده به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی، حفظ و احیای رستنی ها و وضع طبیعی دارای اهمیت خاص بوده و تحت حفاظت قرار گرفته است.

 • دیمه منطقه‌ای محافطت شده در خوزستان

  دیمه منطقه‌ای محافطت شده در خوزستان

  منطقه دیمه از شهریور ماه سال ۱۳۷۳ جهت احیاء محیط طبیعی و حیات وحش منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردید و پس از آن طی مصوبه شماره ۳۴۴ شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت) مورخ ۱۳۹۰/۵/۴ از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت و به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوست.

 • از منطقه حفاظت شده شالو و منگشت چه می‌دانید؟

  از منطقه حفاظت شده شالو و منگشت چه می‌دانید؟

  منطقه حفاظت شده شالو و مونگشت منطقه ای است کوهستانی که در حوضه آبخیز رشته کوه‌های زاگرس واقع شده و طبیعتا متأثر از ویژگی‌های مرفولوژیکی آن است. این منطقه بدلیل حفاظت از گونه‌های جنگلی و جلوگیری از فرسایش و قطع درختان بعنوان یکی از مناطق ۱۰ درصد حفاظت از منابع جنگلی در خوزستان شناخته شده است.