ارگ کریم خان زند

44067792

  • بناهای تاریخی شیراز در دوره زندیه

    بناهای تاریخی شیراز در دوره زندیه

    مجموعه زندیه شیراز از آثار فرهنگی شهر تاریخی و گردشگری شیراز است که به بناهای تاریخی شیراز در دوره زندیه اشاره دارد.

  • ارگ کریم‌خان زند شیراز

    ارگ کریم‌خان زند شیراز

    می خواهیم با یکی از بهترین مناطقی که خیلی از ایرانیان به آن تمایل دارند و علاقمند سفر کردن به آن هستند، شهر تاریخی که مهد عشاق و شعرا ایران است و به لحاظ فرهنگ و تمدن، آب و هوا و جاذبه های طبیعی سرآمد دیگر شهرها است، شهری که حافظ در وصفش این چنین می گوید: «خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش /خداوندا نگه دار از زوالش»، آشنا شویم.