احکام شرعی کاشت مژه

  • احکام شرعی کاشت ناخن و مژه از دیدگاه اسلام

    احکام شرعی کاشت ناخن و مژه از دیدگاه اسلام

    کاشت یا اکستنشن مژه تکنیکی است که در آن هر تار مژه مصنوعی با چسب مخصوص به مژه ها چسبیده می شود و با شستشو از بین نمی رود. با اینکه این روش به خودی خود اشکال ندارد، اما اگر مانع رسیدن آب به مژه ها هر چند کم شودو جدا کردن آن در هنگام وضو یا غسل امکان نداشته و با سختی و مشقت همراه شود، انجام آن جایز نیست.