سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که واریانت MU تعدادی جهش دارد که می‌تواند در برابر واکسن مقاوم باشد، اما برای تایید این موضوع باید تحقیقات بیشتری هم انجام شود. ما هنوز خیلی درباره خصوصیات این ویروس که چقدر مهاجم‌تر است یا اینکه چقدر بیماری‌زایی و انتقال‌پذیری بیشتری دارد، نمی‌دانیم.

هشدار درباره ایجاد نوترکیبی کرونایی با عواقب وخیم و کشتار بالا

دکتر علیرضا ناجی - رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ویژگی‌های واریانت MU یا "مو" کرونا که به تازگی مطرح شده است، گفت: اولین موارد واریانت MU در ژانویه سال ۲۰۲۱ در کشور کلمبیا و اکوادر شناسایی شد. در جدیدترین بولتن سازمان جهانی بهداشت هم که سه‌شنبه هفته گذشته به چاپ رسید، هشدار دادند که این واریانت در کلمبیا و اکوادر رو به افزایش است. در عین حال گزارش‌های پراکنده‌ای هم از موارد شیوع این واریانت در آمریکای جنوبی و اروپا ارائه شده است.

شناسایی MU در ۴۵ کشور

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۵ کشور واریانت MU را شناسایی و گزارش کرده‌اند، افزود: آخرین کشور هم ژاپن بود که در روزهای گذشته اعلام کرد که دو مورد از واریا