سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که واریانت MU تعدادی جهش دارد که می‌تواند در برابر واکسن مقاوم باشد، اما برای تایید این موضوع باید تحقیقات بیشتری هم انجام شود. ما هنوز خیلی درباره خصوصیات این ویروس که چقدر مهاجم‌تر است یا اینکه چقدر بیماری‌زایی و انتقال‌پذیری بیشتری دارد، نمی‌دانیم.

هشدار درباره ایجاد نوترکیبی کرونایی با عواقب وخیم و کشتار بالا

دکتر علیرضا ناجی - رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ویژگی‌های واریانت MU یا "مو" کرونا که به تازگی مطرح شده است، گفت: اولین موارد واریانت MU در ژانویه سال ۲۰۲۱ در کشور کلمبیا و اکوادر شناسایی شد. در جدیدترین بولتن سازمان جهانی بهداشت هم که سه‌شنبه هفته گذشته به چاپ رسید، هشدار دادند که این واریانت در کلمبیا و اکوادر رو به افزایش است. در عین حال گزارش‌های پراکنده‌ای هم از موارد شیوع این واریانت در آمریکای جنوبی و اروپا ارائه شده است.

شناسایی MU در ۴۵ کشور

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۵ کشور واریانت MU را شناسایی و گزارش کرده‌اند، افزود: آخرین کشور هم ژاپن بود که در روزهای گذشته اعلام کرد که دو مورد از واریانت MU را در مسافرانی که از خارج از کشورشان آمده بودند، شناسایی کرده است.

وضعیت شیوع جهانی MU

ناجی با بیان اینکه درباره واریانت MU چند نکته کلیدی وجود دارد، ادامه داد: اگر به شیوع جهانی واریانت MU در پایگاه جهانی داده‌های GISAID که پایگاهی است که بسیاری از ژنوم ویروس‌های تنفسی را ثبت می‌کند، توجه کنیم، میزان شیوع آن یک‌دهم درصد است. بر این اساس تاکنون چیزی بالغ بر 3هزار و ۸۵۸ مورد ابتلا به این واریانت ثبت شده است. در عین حال سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیوع این واریانت به طور مداوم در کلمبیا و اکوادر افزایش یافته است. به طوری که می‌توان گفت اکنون به ترتیب ۳۹ درصد و ۱۳ درصد بیماری کووید ۱۹ در کلمبیا و اکوادر به ترتیب مربوط به همین واریانت است. در عین حال با توجه به اینکه ظرفیت توالی‌یابی اکثر کشورها پایین است، یعنی ظرفیت شناسایی نوع ژنوم ویروس‌شان پایین است، گزارشات مربوط به شیوع این واریانت را باید با ملاحظاتی تفسیر کرد. زیرا رقم شیوع، تحت تاثیر ظرفیت توالی‌یابی ژنتیکی و نظارت و تعداد کل مواردی که در یک منطقه شناسایی می‌کنند، است. همین موضوع درباره لامبدا هم وجود دارد.

MU واکسن‌گریز است؟

وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که واریانت MU تعدادی جهش دارد که می‌تواند در برابر واکسن مقاوم باشد، اما برای تایید این موضوع باید تحقیقات بیشتری هم انجام شود. ما هنوز خیلی درباره خصوصیات این ویروس که چقدر مهاجم‌تر است یا اینکه چقدر بیماری‌زایی و انتقال‌پذیری بیشتری دارد، نمی‌دانیم، اما طبق مطالعات اولیه‌ای که انجام دادند و موتاسیون‌هایی که در ویروس ایجاد شده، به نظر می‌رسد که اثربخشی واکسن‌ها مشابه آنچه که در واریانت‌های بتا و دلتا مشاهده شد، نسبت به این واریانت هم کاهش یابد.

ناجی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر گریز ۱۰۰ درصدی واریانت MU از واکسن، گفت: چنین اظهاراتی نادرست است، بلکه باید مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود. هنوز سازمان بهداشت جهانی واریانت‌های MU و حتی لامبدا را به عنوان واریانت‌های تحت نظر طبقه‌بندی کردند؛ یعنی واریانت‌هایی که ممکن است بالقوه انتقال‌پذیری بیشتر، مقاومت بیشتری نسبت به واکسن داشته باشند و مهاجم‌تر و نسبت به درمان‌ها مقاوم‌تر بوده یا نمای اپیدمیولوژی را تغییر دهند، اما هنوز به عنوان واریانت نگران‌کننده و مشکل آفرین طبقه‌بندی نشده‌اند. زیرا هنوز این مباحث در آن‌ها به اثبات نرسیده است. هر زمان که به اثبات برس