نسخه مهار اپیدمی مشخص است اما تنها داشتن نسخه کافی نیست و باید با هماهنگی و همدلی به آن عمل شود. اپیدمی را نمی‌توان با برخورد سیاسی برطرف کرد و کسانی که با اغراض سیاسی به اخبار و اطلاعات منطقه دامن می‌زنند قطعا به کنترل اپیدمی خدمت نخواهند کرد.

نگران گسترش کرونا از سیستان و بلوچستان به استان‌های مجاور هستیم

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، دکتر حمید سوری، با اشاره به اینکه کانون طغیان کرونا در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران مشاهده می‌شود، گفت: اقداماتی برای کنترل این امر در حال انجام است. واریانتی که اکنون در حال گسترش است واریانت دلتا یا کرونای هندی است که قدرت سرایت و انتقال بیشتری دارد.

لزوم کنترل مرزها و ترددهای بین استانی

وی در ادامه تاکید کرد: تنها بخشی از شرایط فعلی به اقدامات وزارت بهداشت باز می‌گردد و مابقی خارج از حوزه اختیارات وزارت بهداشت است که از این دست موارد می‌توان به کنترل مرزها و جلوگیری از تردد غیرقانونی، کنترل تردد و سفر بین استانی، افزایش رعایت پروتکل‌ها و ... اشاره کرد.

نقش افراد پرنفوذ محلی در تشویق به واکسن و رعایت پروتکلها

استقبال ضعیف از واکسن در سیستان و بلوچستان

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش افراد پر نفوذ محلی در بین مردم برای تشویق به رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسن، اظهار کرد: طی دو هفته اخیر مرگ ناشی از کرونا در واکسینه شده‌ها بویژه در افراد سالمند و دارای بیماری زمینه‌ای نداشتیم؛ ولی متاسفانه در برخی مناطق سیستان و بلوچستان استقبال از واکسیناسیون علی‌رغم در اختیار بودن واکسن ضعیف بوده است و این نشانگر یک نگرش منفی نسبت به واکسن در برخی از افراد است که باید اصلاح شود. هر چقدر افراد مسن بویژه با بیماری زمینه‌ای را واکسینه کنیم موارد مرگ و بستری کاهش پیدا می‌کند. مهم‌ترین نگرانی ما در اپیدمی، فوت افراد است که کنترل آن یا اقداماتی از جمله بیماریابی فعال، تقویت کلینیک‌های سرپایی، بهبود خدمات درمانی، افزایش اخذ تست و واکسیناسیون است.

برای کنترل واریانت جدید کرونا، سایر نهادها به کمک وزارت بهداشت آیند

این اپیدمیولوژیست با اشاره به افزایش تجربیات در مورد کرونا نسبت به سال قبل، تصریح کرد: دیگر مثل اوایل شیوع بیماری چشم و گوش بسته نیستیم؛ اما چون بخش عمده‌ای از کنترل بیماری به شیوه زندگی و تعاملات افراد بازمی‌گردد، صرفا و تنها نمی‌توان از وزارت بهداشت توقع داشت که همه ابزار لازم برای کنترل طغیان بیماری را در اختیار داشته باشد. محدودیت جدی برای تردد بین شهری و کنترل مرزها وظیفه قانونی سایر نهادها است که باید به کمک وزارت بهداشت بیایند تا طغیان واریانت جدید را کنترل کنیم. اکنون در جنوب استان سیستان و بلوچستان