هنوز برای ناامیدی زود است

یکی از خوانندگان سلام نو از استان فارس یادداشتی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

سلام دوستان به باورما «هنوزهم زوداست که ازاستاندارمان قطع امیدکنیم!»

چرا؟؟؟ چون!!!

۱-آقای دکتراحمدی همکاراستاندار «خاتمی» بوده، معاون سیاسی دردولت اصلاحات بوده ومسئولیت‌های مهم دیگری نیز داشته است—پس حداقل بایدبا «صداقت» خاتمی ویارانش و دیدگاه وانتظارات هواداران اصلاحت آشناباشد—لذااصل «اعتماد» حکم می‌کندکه آقای دکترهرچندهم بارعایت جوانب احتیاط، امادرمسیراصلاحات ورضایت خیل امیدواران به دولت «... وامید» گام بردارند!

اگرچنین باشد «که انشاالله هست!» شفافیت، صداقت وبویژه وفای به عهدکه ازصفات برجستهٔ خاتمی ویارانش می‌باشد، آقای دکترهم بی‌شک ازآن بهره‌مند است، ووعده‌هایی که قبل ازانتصاب به سمت استانداری به حامیان دولت، فعالان اصلاح طلب و شخصیت‌های بانفوذ دادندونهال امیدوانتظاری که آن زمان دردل اکثریت «رای دهندگان به روحانی» کاشتند ازدیدایشان مخفی نمانده ودرذهن سیاسیشان محونخواهدشد.

۲-آقای دکتراحمدی استاندار «روحانی» ست، پیش ازاینکه خودرامدیون ووامدار دیگران، امثال نمایندگان مجلس، شخصیت‌های بانفوذو... وحتی وزیرکشوربداند، حداقل عقل سیاسی حکم می‌کندکه به اجرای خطمشی روحانی مقیدباشدوبیقین باعمق مفهوم اقدامات معنی داررئیس دولت درمواردی چون (معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس—بویژه جایگزین وزرائی که رای اعتمادنگرفتندبخصوص درارتباط باوزارت علوم و...) بیش ازدیگران آشناهسند،

لذاقاعدتا بایدبرای دکترتحقق مشی روحانی ازحصول رضایت بانفوذهاواقدامات مصلحت جویانهٔ بی‌نتیجه ارجحیت داشته باشد.

۳-دکتراحمدی بیقین بیش ازشهروندان معمولی، عمق پیام اقدامات معنی دارو «اکثریت محور» معاون اول رئیس جمهور، انتصاب وزارای پیشنهادی رای اعتمادنگرفته ازمجلس درسمت‌های حساس وکلیدی، خطاب جنجالی وهدفمنددکتر روحانی به دانشگاهیان که «چرابیسوادان بنویسندوبگوینداماشما...!!!»، خطرکردن هاو (دل به دریازدن‌های) ظریف، وزیرعلوم و... که بعضی ازآن اقدامات۹۰درصدممکن بوده وهست به حذفشان ازوزارت منجرشودواقداماتی این چنینی ازدیگر دولت مردان که کمترین پیام همهٔ آن‌ها «حرکت درمسیرمطالبات اکثریت وحصول رضایتمندی حماسه سازان۲۴خردادمی باشدرارصدفرموده ومدنظردارند!»

۴-استاندار دولت اعتدال باسوابق طولانی درکار «سیاسی—اجتماعی» واطلاعات کامل و‌شناختی که ازروحیهٔ ایرانیان بخصوص «استان فارسی‌ها» دارندمطمئناباورمی کنند که ملت هوشیار ونجیب استان فارس پیمان اخوت دائم باهیچکس ندارند، اگرچه محجوبانه صبرو تحمل زیادمی کنند، ولی اگربه نتیجه برسندکه تذکرات خیرخواهانه وصبرجمیلشان به «اصلاح» منجرنخواهدشد، باشیوه‌های مدنی که ازسیرهٔ امام علی (ع) وفرزندانش، خمینی کبیروپیروانش و... آموخته‌اند، بقول قدیمی‌ها «قبایشان پشتوروندارد» لذاآگاهانه چترحمایتی خودراجمع کرده وآنجاکه قانون اجازه «حماسه سازی» داده بخوبی باورخودراعملی می‌نمایند.

آقای دکترهم که ابتدای عمرموثرسیاسیشان می‌باشد وسمت استانداری فارس پلهٔ اول ارتقائات بعدیشان محسوب خواهدشد، حتما بیش از افرادعادی متوجه هستندکه «آیندهٔ سیاسی ایران وسیاسیون» بدون تردید باهمت وارادهٔ نسلی رقم خواهدخوردکه خط مشی حرکتی وافکار «سیاسی-اجتماعیشان» به امثال خاتمی، روحانی، ظریف و... نزدیکتراست.

۵-ونهایتاخاستگاه دکتراحمدی مهد رادمردانی بوده که افتخارازخودگذشتگی وجان فشانی برای حفظ دین، میهن وملت راداشته‌اند، ایشان بالاری‌های شجاع که افتخار پیش قراولی مجاهدین درراه استقلال کشوروسرافرازی تاریخی ملت ایران رادارند، بامهری‌های نستوه هم چون آیت الله مهری بزرگ که دراوج استبداد ستمشاهی به نمایندگی امام راحل درتوزیع وگسترش افکار وفرامین وی (حضرت امام) واوجگیری انقلاب نقش تعیین کننده وانکارناپذیرایفامی کردندومجاهدینی دیگرازسرزمین مهرکه پس ازپیروزی انقلاب وتاهم اکنون محرومیت‌ها، تهمت هاوبسیاری ناروا‌ها رابجان خریده وازراه امام، حقوق شهروندان، حاکمیت اکثریت و... دفاع می‌کنند همگام بوده وانشاالله هستند.

لذابعیداست دراین مقطع حساس وسرنوشت سازدولت «اعتدال» آقای دکتراحمدی مایل نباشند ازخود اثرسیاسی موثر ونام نیک جاودانی برای آیندگان باقی نگذارند.

این است که بازهم تکرارمی کنیم:

«هنوزهم نمی‌خواهیم ازاستاندارمان—دکتراحمدی—قطع امیدکنیم!»

نظرات بینندگان

انتشار یافته: ۱۱

در انتظار بررسی: ۰

غیر قابل انتشار: ۲

ناشناس

|

۱۶:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

2

42

پاسخ

ولی به زودی شما هم از ایشان قطع امید خواهی کرد .

پاسخ ها

۲۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

حتما اینگونه خواهد بود

شیرازی

۱۸:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

0

30

اوج ناامیدی را در این متن می توان دید

۲۲:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

نویسنده سعی کرده ناامیدی اش را پنهان کند

حسن

۲۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

27

ناامید نباش ولی بعدا پشیمان می شوی

ولی من فکر می کنم خود احمدی پشیمان می شود

۲۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

1

26

آقای احمدی در همان دوره خاتمی هم که معاون سیاسی بود به این استان جفا کرد و جادست سپاه و اصولگرایان در استانداری بود و همان دوره هم سمت های مهمی به اصولگرایان داد .

ایمان

۲۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

باید یک نکته مثبت ببینی تا امیدوار بمانی وقتی هیچ حرکتی از ایشان انجام نمی شود که امیدوار بمانی جز ناامیدی گریزی نیست

مسعود

۲۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

8

مسوولان محترم سایت لطفاً قبل از انتشار مطالب، به لحاظ صوری آنها را ویرایش کنند. این یادداشت مملو از اشکالات نگارشی است...

محمد

۰۸:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

اگر شماهم در زمان استانداران احمدی نژاد بودید می فهمیدید که دکتر احمدی از اونها خیلی بهتر است. ظاهرا دوستان توجه ندارید که ما سال 88 را داشتیم وفضا خیلی مسموم هست.باید یک دوره گذار اتفاق بیافته تا دوباره همه چیز به روال عادی برگرده.

an اندیشه

۲۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

آقای مسعود سپاس گزارم اگراشکالات نگارشی راذکرفرمائید.

کد خبر: 14464

پربازدید

پربحث

آخرین اخبار